Ads

Có rất nhiều tiền để lấy trên tàu lượn này, nhưng nó là rất nguy hiểm ở đó. Các bài hát vẫn đang sụp đổ và có hàng tấn lỗ. Bạn có thể giúp cô gái này để thu thập tất cả số tiền cô có thể trong trò chơi phiêu lưu này?