Ads

Giúp anh hùng của bạn để chạy ra khỏi lâu đài lâu đài! Nhưng hãy cẩn thận với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn mà sẽ đe dọa anh ta!